OHSAS 18001

OHSAS18001:2007 преставува меѓународен стандард кој им овозможува  на организациите управување со здравствените и сигурносните аспекти на деловните дејности на делотворен начин, притоа внимателно водејќи сметка за спречување на незгоди, смалување на ризикот и благосостојба на работниците. Цел на OHSAS18001:2007 е спречување или намалување на повредите на работното место и подобрување на работните услови. Специфично дизајниран да биде потполно компатибилен со ISO9001 и ISO 14001.

Зошто ви е потребен ОНЅАЅ18001:2007 ?

  • подобрува самодовербата на вашето внатрешно работење во исполнување на корисничките барања, како и на вашиот општ учинок;
  • одредување на ризиците кои влијаат на безбедноста и заштитата при работа;
  • планови и програми за безбедноста и заштитата при работа;
  • намалување на ризикот за безбедност кој произлегува од деловните активности на организацијата;
  • зголемување на довербата помеѓу клиентите и инвеститорите околу обврската за управување со безбедност и заштита при работа;
  • одржување на коректни односи со своите вработени;
  • критериум за учество на тендер;
  • подобрување на угледот на организацијата на пазарот.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading