Мобес Квалитет е компанија која што има воспоставено блиска соработува со домашни и странски компании.

Соработниците на Мобес Квалитет се посебно специјализирани за давање на советодавни услуги и обуки од областа на менаџмнент системи (ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO27001, ISO20000, ISO220000, HACCP, BRC, IFS, FSC COC, GDPR), преведувачки и толкувачки услуги за француски јазик, советодавни услуги од областа на финансиите, безбедноста на храната, проектирање и планирање на прехранбени капацитети (пекарска, месна, кондиторска индустрија и сл.).

Соработници на Мобес Квалитет се:

Intercert doo Novi Sad, овластен преставник на сертификационото тело TUV Austria – www.tuv.at , териториите на Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Mobes Group, Novi Sad www.mobes.rs

Mobes Quality, Novi Sad www.mobes-quality.rs

Institut za bezbednost informacija, doo Novi Sad  www.ibi.rs

ПСМ фондација за претприемачки сервис за млади www.yes.org.mk

Ивановски Консалтинг www.ivanovski-consulting.com.mk

Exemplar Global http://www.exemplarglobal.org

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading