Мобес Квалитет e млада и висококвалитетна консултанска компанија специјализирана за помагање на мали, средни и големи компании и организации од јавниот сектор со цел подобрување на начинот на водење на својот бизнис преку соработка за воведување, обука и помагање при сертификација на Менаџмент системи.

Мобес Квалитет e основана во 2012 година како Друштво за консалтинг, советување трговија и останато управување и од своето основање  е посветена на максимизирање на вредноста за секој клиент и успешно завршување на секој проект. Нашиот пристап е во насока на континуирано исполнување на потребите на клиентот и фокусирананост кон обезбедување целосен опсег на советодавни услуги за бизнисите во сите области поврзани со менаџментот, производство и технологија.

Мобес Квалитет има воспоставено блиска соработка со неколку компании и индивидуални партнери како во земјава така и од странство.

Мобес Квалитет ви нуди интегрирана техничка помош, утврдување и анализа при воведување на за изработка на план за имплементирање  меѓународните стандарди:

 • ISO9001:2015 – Систем за управување со квалитет
 • ISO14001:2015 – Систем за управување со животна средина
 • ISO45001:2018 – Систем за управување со здравје и безбедност при работа
 • ISO22000:2018 – Систем за управување со безбедност на храна
 • ISO27001:2013 – Систем за управување со безбедност со информации
 • ISO50001:2011 – Систем за управување со енергија
 • ISO 37001:2016 – Систем за управување со анти-корупција
 • ISO28001:2008 – Спецификација за системи за управување со безбедност за синџирот на снабдување
 • ISO3834-:2005Барања за квалитет за фузивно заварување на метални материјали
 • BS ISO1090-1:2009+A:2011 – Извршување на челични конструкции  Барања за проценка на сообразност на структурните компоненти
 • BS EN 1090-2:2018Извршување на челични конструкции. Барања за проценка на сообразност на структурните компоненти
 • IFS – International food standard
 • BRC  British Retail Consortium – Global Standard for Packaging and Packaging Materials
 • FSC CoC  Chain of Custody – сертификација на FSC сертиифициран материјал
 • НАССР – Систем за анализа на опасности и критични контролни точки

Акредитирани обуки за стандардите: ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO22000:2018, ISO27001:2013, ISO20000:2011, ISO50001:2011, ISO37001:2016.

Мисијата на Мобес Квалитет е да нуди препознатлив квалитет на услуги, во бараниот рок да ги исполни барањата и очекувањата на клиентите со конкурентни цени.

Доколку сте заинтересирани за воведување, обука или сертифицирање на овие стандарди, слободно можете да не контактирате, да закажеме состанок за да ви ги презентираме нашите искуства и знаења за унапредување на работењето на вашата фирма.

Со почит и со надеж за соработка,
Ве поздравуваме.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading