ISO 14001

 ISO14001:2004  е интернационален стандард кој ги дефинира параметрите кои се неопходни за еден функционален систем за управување со заштита на животна средина.Самиот стандард е усогласен со барањата на ISO9001:2008 што дозволува лесно обединување со вашиот постоечки систем за квалитет или воведување на двата стандарда во еден интегриран систем за квалитет и животна средина.

ISO14001:2004  претставува  водич како поефикасно да се управува со аспектите на околината во  своите деловни активности, истовремено  земајќи ја во предвид заштитата на околината,  спречување  на  загадувањето  и друштвено економските потреби. Клиентите во се позначителен број сакаат доказ за посветеноста, и тука е шансата на фирмите да го докажат  искреното  верување  во  зачувување  на околината.

Цели на стандардот ISO14001:2004:

  • ISO 14001:2004 е насочен кон идентификација и оценка на прашањата врзани за аспектите на животната средина
  • да се спречат штетни влијанија кои вилјаат врз животната средина;
  • доверба кај потрошувачите дека организацијата има за цел за намалување на потенцијалните ризици од загадувањето, намалување на отпадот, подобри контроли на внатрешните процеси и заштеда на енергијата;
  • зголемување на нивото на односот кон граѓаните, локалната самоуправа и централната власт;
  • одлично се однесува кон животната средина;
  • намалување на инцидентите кои имаат одговорност;
  • да се превземат соодветни мерки за заштита на животната средина;
  • олеснителни околности при добивање на дозволи и овластувања.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading