ISO 27001:2013 – систем за управување со безбедност на информации

Што преставува ISO27001:2013  ?

 • ISO27001 преставува интернационален стандард кој обезбедувам одел за воведување, спроведување, следење и одржување на системот за управување со безбедност на информации;
 • ISO27001 се применува кај сите организациии, компании кои имаат потреба за заштита на своите информации;
 • Имплементацијата на  ISO 27001 овозможува подобра соработка и комуникација со слични организации кои работат по овој модел;
 • ISO 27001 е значаен стандард за организации кои работат во области кои на било каков начин се повразни со информациски тетехнологии и потребата за зачувување на доверливоста на информациите;
 • Со  ISO 27001, организациите им демонстрираат на своите клиенти и корисници дека работат со процеси прилагодени согласно принципите на безбедност на информации;
 • ISO 27001 е  процес за оценување, имплементирање, одржавање и управување со безбедност на информации;
 • Избалансиран процес помеѓу физички, технички. процедурална и лична безбедност.

Контролни области за управување со информациона безбедност:

 • политика за безбедност на информации,
 • организирање на информациската безбедност,
 • управување со средства,
 • човечките ресурси,
 • физичка безбедност,
 • управување со комуникации и операции,
 • архивирање (back-up) на податоци,
 • криптографија,
 • контрола на добавувачи,
 • контрола на пристап,
 • набавка на информациски системи, развој и одржување,
 • управување со инциденти поврзани со инфомациската безбедност,
 • управување со континуитетот на бизнисот, и
 • усогласување со регулативите.

Предности и користи при имплементирање на ISO27001 во организацијата:

 • ISO27001 дава рамка која е неопходна да се создаде безбеден информационен систем;
 • Усогласен систем ISO27001 ќе обезбеди систематски пристап за идентификација и борба против низа потенцијални ризици на кои се изложени информациите на организацијата;
 • Усогласеност со најдобрите практики во управувањето со ризикот во однос на имотот и безбедноста на информацијата;
 • Системска заштита од опасни и потенцијални трошкови од злонамерна употреба на компјутерите, сајбер криминал и други негативни влијанија;
 • Подобрување на кредибилитетот кај вработените, клиентите и партнерските организации;
 • Подобрување на продажбата на услуги;
 • Практични одлуки поврзани со безбедносни техники и решенија за развој;
 • Постојана одговорност за безбедноста на информацијата од страна на сите и на сите нивоа на организацијата;
 • Ефективно управување со ризици;
 • Усогласеност со законите;
 • Финансиска корист.
Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading