ISO 27001

Интернационален стандард кој што обезбедува модел за воведување, спроведување, следење и одржувањена системот за управување со безбедност на информации.

  • Значаен стандард за организации кои работат во области кои на било каков начин се повразни со информациските технологии и потребата за зачувување на доверливоста на информациите;
  • Концизен процес за оценување, имплементирање, одржавање и управување со безбедност на информации
  • Се применува кај сите организации и компании кои имаат потреба за заштита на своите информации;
  • Имплементацијата на  ISO27001 овозможува подобра соработка и комуникација со слични организации кои работат по овој модел;
  • Со  ISO27001, организациите им демонстрираат на своите клиенти и корисници дека работат со процеси прилагодени согласно принципите на безбедност на информации;
  • Избалансиран процес помеѓу физички, технички и процедурална безбедност и лична безбедност.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading