Што е GDPR?

Парламентот на ЕУ по четиригодишна подготовка и расправа, на 14 април 2016 година, ја одобри регулативата 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR (General Data Protection Regulation) е уредба донесена на ниво на Европска Унија, која се однесува на заштита на личните податоци и информации и се применува од 25.05.2018 година.

Новата ЕУ регулатива (GDPR) се однесува на:

 • сите организации / компании кои имаат барем еден корисник од ЕУ;
 • сите организации и бизниси основани во ЕУ, независно дали вршат обработка на податоци во ЕУ или не;
 • организации кои не се основани во ЕУ, но нудат производи и/или услуги во ЕУ.

Обуката кои што Мобес Квалитет ги организира е наменета за:

 • Офицери за заштита на лични податоци;
 • Менаџери за заштита на лични податоци и управување со ризици;
 • Проект менаџери за заштита на лични податоци;
 • Одговорни лица за управување со безбедност на информации и управување со инциденти;
 • Консултанти кои сакаат да ги подготват и подржат организациите во спроведување на барањата за усогласување со со GDPR.

Придобивки од обуката:

 • Темелно разбирање на концептот и барањата на GDPR;
 • Разбирање на целта, содржината на GDPR;
 • Ќе се стекнете со потребните знаења за успешна имплементација на безбедносни, технички и организациони мерки за заштита на личните податоци согласно барањата на GDPR;
 • Поврзаност на GDPR со ISO27001 (ISMS) и ISO22301 (BCM);
 • Разбирање на Упатството за проверка на усогласеност согласно принципите на аудит ISO19011;
 • Меѓународно признат сертификат (ЕXEMPLAR GLOBAL).
Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading