Мобес Квалитет е консултанска компанија специјализирана за помагање на мали средни и големи компании од јавниот сектор со цел подобрување на начинот на водење на својот бизнис преку соработка за водење, обука и помагање при сертификација на менаџмент системи.

Мобес Квалитет има воспоставено блиска соработка со неколку компании и индивидуални партнери како во земјава така и од странство (Intercert Novi Sad, TUV Austria, Certind, Rigcert, Mobes Quality, Mobes Group, Institut bezbednost informacije, Novi Sad и др.) и меѓународни фондови (ЕБРД – Советување на бизниси Европска банка за обнова и развој) и други.

Референтна листа на клиенти:

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading