Outsource услуги

  • Интегрирање на менаџмент системи
  • Одржување на менаџмент системи
  • Независна интерна проверка/аудит на менаџмент системи
  • Аудит од трета страна – спроведуваме аудит проверка на договорени клиенти или Вашите добавувачи
  • Посредување при сертификација на ISO стандарди
  • Судски преводи од македонски-француски јазик и од француски-македониски јазик
Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading