По договор може да се организираат In-house обуки  за ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO27001, ISO20000, ISO50001.
Предностите и бенефитите од In House обуките вклучуваат:

  • Намалени трошоци – трошокот по учесник е помал во споредба на нивно присуство на редовните обуки,
  • Наменски  обуки по договор со компанијата, со цел најбрзо добивање на потребните знаења за  ISO стандардите,
  • Обуките се поспецифични и опфаќаат тематики кои се директно поврзани со работењето на компанијата клиент,
  • Team building – можност за вработените,
  • Флексибилност:  одберете датум, место и Обука за вашите потреби.

Овие обуки се наменети за мали и средни организации/компании.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading