FSC CoC

Со издавањето на FSC СоС сертификатот и истакнувањето на FSC логото на производите, чија основна состојка е дрвото, претпријатието кон потрошувачите праќа информација за тоа дека дрвото вградено во производот поминало низ строг надзорен ланец, од сечата на шумата под […]

ISO 9001

ISO9001  е меѓународен стандард кој ги дефинира барања на системот за квалитет, чија примарна цел е задоволството на корисниците. Управувањето на систем за квалитет ISO9001 важи за сите бизниси, без оглед на видот, големината, организација или производите/услугите, кои се испорачуваат. Цел […]

ISO 14001

 ISO14001:2004  е интернационален стандард кој ги дефинира параметрите кои се неопходни за еден функционален систем за управување со заштита на животна средина.Самиот стандард е усогласен со барањата на ISO9001:2008 што дозволува лесно обединување со вашиот постоечки систем за квалитет или воведување […]

OHSAS 18001

OHSAS18001:2007 преставува меѓународен стандард кој им овозможува  на организациите управување со здравствените и сигурносните аспекти на деловните дејности на делотворен начин, притоа внимателно водејќи сметка за спречување на незгоди, смалување на ризикот и благосостојба на работниците. Цел на OHSAS18001:2007 е […]

ISO 27001

Интернационален стандард кој што обезбедува модел за воведување, спроведување, следење и одржувањена системот за управување со безбедност на информации. Значаен стандард за организации кои работат во области кои на било каков начин се повразни со информациските технологии и потребата за […]

HACCP – Анализа на опасностите и критичните контролни точки

HACCP системот е законска обврска за сите оператори кои што се занимаваат со производство, подготовка, складирање и трговија со прехранбени производи. Во 2002 год. е усвоен Закон за безбедност на храната и на производите и матерјалите кои доаѓаат во контакт со храната […]

 

Интегрирана акредитирана обука – 27-31.05.2024

Хотел CITY PARK

 

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO9001:2015

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015

СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ – ISO 27001:2022

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИТ – УСЛУГИ – ISO20000-1:2018

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНТИНУИТЕТ ВО РАВОТЕЊЕ – ISO22301:2019

Information security, cybersecurity and privacy protection, Information security controls – ISO27002:2022

Cybersecurity – Guidelines for Internet security – ISO 27032:2023

Security techniques – Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management – Requirements and guidelines – ISO27701:2023

GDPR – обука за DPO 

 

Краен рок за пријавување: 22 Март 2024

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 075 531 077
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

--!>

ONLINE – Интегрирана акредитирана обука – 25-29.03.2024

 

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ – ISO 27001:2022
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИТ – УСЛУГИ – ISO20000-1:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНТИНУИТЕТ ВО РАВОТЕЊЕ – ISO22301:2019

Information security, cybersecurity and privacy protection, Information security controls – ISO27002:2022

Cybersecurity – Guidelines for Internet security – ISO 27032:2023

Security techniques – Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management – Requirements and guidelines – ISO27701:2023

GDPR – обука за DPO 

Краен рок за пријавување: 22 Март 2024

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 075 531 077
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

--!>

ONLINE – Интегрирана акредитирана обука – 04-07.12.2023

 
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018

Краен рок за пријавување: 01 Декември 2023

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 075 531 077
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

--!>

ONLINE – Интегрирана акредитирана обука – 27.11-01.12.2023

 
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018

Краен рок за пријавување: 24 Ноември 2023

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 075 531 077
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

--!>

ONLINE – Интегрирана акредитирана обука – 25-29.09.2023

 
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ – ISO 27001:2022    
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА – ISO 22000:2018

Краен рок за пријавување: 24 Септември 2023

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 075 531 077
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

Интегрирана акредитирана обука – 04-07.09.2023 – Хотел City Park

--!>
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ – ISO 27001:2022
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИТ – УСЛУГИ – ISO20000-1:2018    

Краен рок за пријавување: 01 Септември 2023

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 075 531 077
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

--!>

Интегрирана акредитирана обука – 05-09.06.2023

 
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ – ISO 27001:2022     
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА – ISO 22000:2018

Краен рок за пријавување: 01 Јуни 2023

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 310-36-71
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

Интегрирана акредитирана обука – 27-31.03.2023

--!>
 
СИСТЕМ ЗА УПРАВВУАЊЕ СО КВАЛИТЕТ – ISO9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO14001;2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ – ISO 27001:2013     
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА – ISO 22000:2018

Краен рок за пријавување: 24 Март 2023

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 310-36-71
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

Интегрирана акредитирана обука – 20-24.02.2023

--!>
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ– ISO 9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ – ISO 27001:2013     
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА – ISO 22000:2018

Краен рок за пријавување: 17 Февруари 2023

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 310-36-71
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

--!>

Интегрирана акредитирана обука – 24-28.10.2022

    
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ– ISO 9001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO 14001:2015
СИСТЕМ ЗАУПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ – ISO 45001:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ – ISO 27001:2013     
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА – ISO 22000:2018

Краен рок за пријавување: 22 Октомври 2022

Дополнителни информации за местото на одржување на обуките можете да добиете на:

Тел. 02 529 77 05 / 310-36-71
E-mail: biljana@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk
Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading